Informacje ogólne

Termin:
16 listopada 2013 roku

Miejsce:
Śląski Uniwersytet Medyczny,
Sala Rady Wydziału,
Aula im. Prof. W. Zahorskiego,  
ul. Medyków 18,
40–055 Katowice

Punkty edukacyjne
Informujemy, że wszystkim uczestnikom Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty
Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów, w recepcji kongresowej, za okazaniem identyfikatora.

Wydruk certyfikatu

• W celu wydrukowania certyfikatu, należy wykorzystując własny login i hasło zalogować się na własny profil wybierając w menu  opcję Rejestracja
• Po zalogowaniu z menu znajdującego się po lewej stronie wybieramy zakładkę Wydruk Certyfikatu
• Następnie wybieramy opcję Pobierz certyfikat
• Po wyborze opcji (pobierz certyfikat) wygenerowany certyfikat  gotowy do wydruku pojawia się w nowym oknie.
• Po pojawieniu się gotowego szablonu prosimy o druk certyfikatu.

 Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).