Komitet Honorowy

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

mgr Klaudia Rogowska
Dyrektor GCM im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach

lek. Włodzimierz Migacz
Dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii

dr inż. Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Copyrights © 2021 Via Medica